تماس با ما


آدرس خیابان ایرانشهر شمالی- خیابان نوشهر پلاک 26
تلفن های شرکت 88301655 - 88301652 - 88811586 - 88811370
تلفن امور اداری 88324947
تلفن امور مالی 88306680
فاکس 88838123
کد پستی 1583755413
پست الکترونیک info@mpcc.ir
پایگاه اینترنتی www.mpcc.ir