مجامع

اعضاء محترم شرکت تعاونی پیشگامان نفت و گاز کاویان
با سلام
پیرو اطلاعیه های صادره در خصوص برگزاری مجامع عمومی و فوق العاده به استحضار میرساند
مجامع فوق الذکر در روز پنجشنبه مورخ 95/8/27 در محل سالن اجتماعات مسجد الرحمان با حضور شما سروران گرامی ، برگزار و پس از افتتاح جلسه توسط رئیس هیات مدیره و انتخاب هیات رئیسه، نسبت به طرح موضوعات مندرج در دستور جلسات اقدام و تصمیمات لازم توسط شما اعضای محترم اخذ گردید. سپس با توجه به لزوم تعیین اعضای هیات مدیره و بازرسین جدید شرکت تعاونی ، نسبت به برگزاری انتخابات اقدام که نتیجه آن به شرح زیر بحضورتان اعلام میگردد:

 

photo_2016-11-19_15-19-09

photo_2016-11-19_15-19-16